VISIOON, MISSIOON JA VÄÄRTUSED

VISIOON

Saada üheks maailma tuntumaks rehviettevõtteks, säilitades stabiilse rahvusvahelise kaubamärgi positsiooni ja võita uute püsiklientide usaldus.

MISSIOON

Püüame pakkuda oma klientidele kõrge kvaliteediga tooteid ja teenuseid, et meie kliendid jääksid meile lojaalseks kõikideks tegutsemise aastateks. Järgides rangelt oma väärtuste süsteemi, oleme seadnud endale eesmärgiks teha tihedat koostööd kõikide huvitatud pooltega, kellega koostöös saaksime realiseerida meie klientide soove.

VÄÄRTUSED

Kvaliteet. Sõltumata ettevõtluse alast, toodame ainult parima kvaliteediga tooteid, kuid ka parimat saab parandada. Iga Maxxis töötja vastutab isiklikult ettevõtte toodete ja osutatud teenuste kvaliteedi eest.

Innukus. Meie eesmärke ei saa saavutada ilma järjekindla tööta. Me hindame ja tunnustame oma töötajate püüdlusi.

Kommunikatsioon.
Nii nagu meie jõud peitub Maxxis rahvusvahelise meeskonna ühtekuuluvuses, hindame ka kõrgelt suhtlemis- ja koostööoskusi. Reaalsed saavutused ei ole võimalikud ilma ühise meeskonnatööta.

Parandused.
Meie soov saavutada täiuslikkust paneb meid pidevalt parandama oma toodete kvaliteedi. Hariduse, koolituste ja innovatsiooniga me investeerime oma tulevikku.

Ausus.
Iga meie klient, töötaja ja iga koostööst huvitatud osapool on väärtus. Igaüks väärib lugupidavat suhtumist.

Teened.
Olles ettevõtte inimesed, võtame oma otsuseid vastu vastutustundlikult. Panustame aktiivselt ümbritsevasse keskkonda.

Loovus.
Teame, et ka kõige parimat saab parandada, mistõttu julgustame oma töötajaid olla loovad. Oleme alati avatud uutele ideedele ja lahendustele.